KURUMSAL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

AYG Ailesi'nin "Sizin için, Türkiye için ve Dünya için Üretiyoruz” meşalesinin ışığında oluşturduğu insan kaynağı; eğitimli, deneyimli, aidiyet duygusu yüksek, gelişimlere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş bireylerden oluşmaktadır.

Bu doğrultuda doğru adayları yerleştirmek için yıl boyunca çalışmalarımız sürmektedir ve yetkinlik bazlı değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlardan bazıları:

AYG Ailesi'nde her pozisyon için belirlenmiş yetkinlik ve nitelikler bulunmaktadır. İşe alım sürecinde, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaydaki uygunluğu baz alınarak değerlendirme yapılmaktadır. 

♦ İletişim,

♦ Sonuç odaklılık,

♦ Yön belirleme,

♦ Gelişime açık olma,

♦ Müşteri duyarlılığıdır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, uygun adayın uygun pozisyona yerleştirilmesi ve bu takım arkadaşlarımızın geliştirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetiminin uygulanması ve buna bağlı olarak, kariyer planlaması İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.