KURUMSAL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan kaynakları, şirketimizin stratejilerine ulaşmada her türlü avantajı sağlayabilecek insan kaynağının sürekli olarak geliştirilmesini, motive edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak yöntem ve sistemleri geliştirmeyi, bu kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulanmasını hedefler.

Türk sanayindeki lider konumunu ve kapasitesini ileri düzeyde artırarak sürdüren AYG ;

  • Müşterilerinin beklentilerini karşılayan
  • Çalışanlarına  değer veren
  • Değişime her zaman açık
  • Bölgesinde lider
  • Global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan
  • Çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı
  • Kalite standartlarına uyumlu
  • Teknolojisini sürekli geliştiren

Çalışanlarının yaratıcılığından güç alan müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını her zaman verimli bir şekilde kullanmaya devam etmektedir.
Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, ilgili hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması ve uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.