AKADEMİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

 • İşletme ve idarelerde bulunan bütün yangın algılama ve söndürme sistemlerinin periyodik bakım, onarım ve kontrol ile test işlemlerinin yapılarak test ve kontrol raporlarının düzenlenmesi.
 • Yenilenen teknolojik gelişmelerin mevcut sistemlere uygulanmasıyla mevcut sistemlerin de teknolojik gelişimlerinin sağlanması.
 • Teknik servis bakımlarıyla, belirlenen periyotlarda işletmelerde incelemelerin yapılması ve ileriye dönük olarak sistemlerde oluşabilecek arızaların önceden tespit edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması.
 • Satışı yapılan tüm ürünlerin montaj ve devreye alma işlemleri yapılarak ürünlerin ve sistemlerin kullanımı konusunda teknik eğitimlerin verilmesi.

YANGIN DANIŞMANLIĞI

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

 • Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin; mevcut bina , tesis ve işletmelerin işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınları en aza indirgemek.
 • Personele yangın güvenliği bilgisini vermek.
 • Yangını oluşturan riskleri tanımlamak.
 • Yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek.
 • Yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretici eğitimlerdir.

YANGIN VE SİSTEM PROJE DANIŞMANLIĞI
Yapıların risk sınıfının belirlenmesi, yangın senaryolarının oluşturulması, uygun sistem seçimi ve yangına karşı alınması gereken önlemler konusunda müşterilerimize, mimari, mekanik ve elektrik uygulama projeleri, yürürlükte olan ‘’Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ile ilgili mevzuat, uluslararası kodların (NFPA, BS vb.) gerekleri, uluslararası kabul görmüş bina yönetmelikleri göz önünde bulundurularak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ACİL MÜDAHELE EKİPLERİ İÇİN İLERİ YANGIN EĞİTİMİ
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan Acil Müdahele ekiplerinin ;

 • Bilgi ve becerilerini geliştirmek,
 • Acil durum yönetim planında görevli söndürme, kurtarma, ilkyardım  ve koruma ekipleri ile yangına müdahelede bulunacak personelin yangının yapısını, ilerleyişini ve yangın oluşturan faktörleri,
 • Tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın çıktığı anda uygulanacak tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek amacıyla vermiş olduğumuz eğitimlerdir.