AKADEMİ

 

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

  • Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin; mevcut bina , tesis ve işletmelerin işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınları en aza indirgemek.
  • Personele yangın güvenliği bilgisini vermek.
  • Yangını oluşturan riskleri tanımlamak.
  • Yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek.
  • Yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

ACİL MÜDAHELE EKİPLERİ İÇİN İLERİ YANGIN EĞİTİMİ

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan Acil Müdahele ekiplerinin ;

  • Bilgi ve becerilerini geliştirmek,
  • Acil durum yönetim planında görevli söndürme, kurtarma, ilkyardım  ve koruma ekipleri ile yangına müdahelede bulunacak personelin yangının yapısını, ilerleyişini ve yangını oluşturan faktörleri öğretmek.
  • Tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın çıktığı anda uygulanacak tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek.